REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – druki do pobrania

thumb-img

Przypominamy:

  • Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola wraz z obowiązkowymi załącznikami można pobrać z poniższych plików lub bezpośrednio z sekretariatu przedszkola.
  • Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie przedszkola w okresie od 24 kwietnia 2023r.  do 09 maja 2023r.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 maja 2023r. do 19 maja 2023r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 22 maja 2023r.  w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 23 maja 2023 r. do 02 czerwca 2023r. (dokument będzie można pobrać bezpośrednio w przedszkolu lub ze strony internetowej i złożyć w przedszkolu w godz. 7.00 – 15.00).
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 05 czerwca 2023r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.  Lista zawierać będzie imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.