Kids-home

Przedszkole nr 4 Wita

Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta na ulicy Ełckiej 31. Teren placówki otoczony jest ogrodzeniem z furtką, oddalony od ruchliwych ulic. W jednokondygnacyjnym budynku znajduje się 5 przestrzennych, funkcjonalnych i wyróżniających się estetycznym wnętrzem sal zajęć. Każda grupa posiada oddzielną i odpowiednio wyposażoną łazienkę. Mamy też do dyspozycji duży plac zabaw ze sprzętem terenowym. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Prowadzone w ciągu dnia zabawy i zajęcia wspomagają, ukierunkowują rozwój dzieci zgodnie z ich możliwościami. Kładziemy duży nacisk na rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, ruchowych i literacko-teatralnych.

W placówce pracuje doświadczona, kompetentna i stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, kadra pedagogiczna . Wychowawcy prowadzą zajęcia z dziećmi na wysokim poziomie, pracując metodami tradycyjnymi oraz nowatorskimi w oparciu o nową podstawę programową. Dążymy do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej. Każde dziecko w naszym przedszkolu traktowane jest indywidualnie i podmiotowo.

ZAPEWNIAMY

 • opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.00 do 16.00
 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dla której każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne
 • warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka poprzez różnorodne, atrakcyjne formy i metody pracy z dziećmi
 • ciepłą, serdeczną atmosferę w stosunku do każdego dziecka
 • zajęcia i zabawy prowadzone we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z programem MEN
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i religii
 • systematyczną realizację podstawy programowej oraz przyjętych programów wychowania przedszkolnego
 • różnorodne formy współpracy z rodziną dziecka sprzyjające rzetelnej wymianie informacji oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych w domu i w przedszkolu
 • doradczą i wspierającą funkcję wobec rodziny w działaniach wychowawczych oraz współdecydowania we wszystkich obszarach działalności przedszkola
 • pełne bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu
 • wspomaganie rozwoju dzieci poprzez tworzenie i realizowanie indywidualnych programów dostosowanych do ich możliwości

Ostatnie aktualności