Ewakuacja – ćwiczenia w przedszkolu

thumb-img

W trosce o poprawę bezpieczeństwa wszystkich dzieci 29.09.2022r. o godzinie 10.00 odbyła się w naszym przedszkolu próbna ewakuacja. Za przebieg ćwiczeń odpowiadała Dyrektor przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki, personel oraz Strażacy. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Strażacy porozmawiali z dziećmi o zagrożeniach jakie czyhają na nas każdego dnia i jak ważna jest sprawna ewakuacja. Następnie pokazali dzieciom jak wygląda wóz strażacki i jakie jest jego wyposażenie. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały wóz strażacki, a część z nich zadeklarowała chęć bycia w przyszłości strażakiem. Za wzorowe zachowanie podczas akcji, dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia przy wozie strażackim. Wizyta strażaków zakończona została odgłosami syreny.