„Czyste powietrze wokół nas”

thumb-img

Dzięki realizacji różnorodnych  programów edukacyjnych wśród dzieci kształtowane są prawidłowe postawy prozdrowotne. Jednym z takich programów jest  program „Czyste powietrze wokół nas” realizowany od 2008 roku. Głównym celem Programu jest kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

W tym roku szkolnym nasze  przedszkole również przystąpiło  do realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas”. W programie brały udział 3 grupy  przedszkolne tj gr. Stokrotki, Krasnale i Słoneczka.

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

W ramach realizacji programu w grupach dzieci 5-6 letnich odbyły się następujące zajęcia:

  1. Wycieczka.
  2. Co i dlaczego dymi?
  3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  4. Jak unikać dymu tytoniowego?
  5. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?

W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystywane były metody aktywizujące, których istotą było umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, ozdabiały postać Dinka, kolorowały kwiaty, wykonywały papierosy z papieru oraz plakaty, tabliczki i zawieszki „Zakaz palenia”, „Stokrotnie proszę – nie pal przy mnie”.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Proponowane zabawy inspirowały dzieci do działań, których efektem były różnorodne prace plastyczne. W ramach realizacji zadań programu, zostały zorganizowane gazetki, gdzie wyeksponowano prace dzieci: plakaty, rysunki, znaczki.

Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu.

Szanowni Rodzice!

Program profilaktyczny realizowany w przedszkolu to nie wszystko. W dużej mierze to od Państwa zależy, czy dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie. Program profilaktyki tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu. Pamiętajcie jednak, że to rodzice w domu powinni dawać przykład swoim zachowaniem.

Ewelina Święćkowska; PM4

« 1 z 2 »