„Najpiękniejsza Kartka Świąteczna”

thumb-img

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie kartek świątecznych na Boże Narodzenie. Pomyślcie już teraz o pięknie Świąt Bożego Narodzenia i wykorzystajcie swój talent, kreatywność i umiejętności plastyczne, aby stworzyć najpiękniejsze kartki bożonarodzeniowe.

REGULAMIN KONKURSU:

Organizator Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie Organizatorki: Joanna Burgraf, Ewelina Święćkowska

Cele konkursu: Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, w tym składania sobie życzeń poprzez wysyłanie kartek świątecznych Kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej tematyką Świąt Bożego Narodzenia Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych poprzez wykorzystywanie różnych technik plastycznych Czerpanie radości z efektów własnych działań twórczych Wspólne spędzanie czasu na kreatywnej zabawie Zacieśnianie więzi rodzinnych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko we współpracy z rodzicem kartki świątecznej, związanej tematycznie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia dowolną techniką, o wielkości max A4. – uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową

– każda praca powinna być na odwrocie opisana literami drukowanymi w następujący sposób: imię i nazwisko oraz wiek dziecka/autora pracy/ nazwa grupy przedszkolnej

– prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora

– komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci młodsze – 3, 4- latki dzieci starsze – 5, 6-latki

Harmonogram konkursu:

• 22.11.2022r. – rozpoczęcie konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych; . (prace składamy u wychowawców grup)

• 13.12.2021r. – zakończenie przyjmowania prac konkursowych;

• 14.12.2020r. – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie upominków i dyplomów, zaprezentowanie prac na holu przedszkola i stronie FB przedszkola.

– podczas oceny prac będzie brana pod uwagę: zgodność z tematem, samodzielność wykonania, inwencja twórcza, estetyka prac, walory artystyczne

– dla nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu przewidziano drobne nagrody i dyplomy

– prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. 7. Postanowienia końcowe

– Złożenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby niniejszego konkursu.

– W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem: pm4.grajewo.pl oraz na profilu FB Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie