Jesienią sadzimy drzewa…

thumb-img

Dekorację każdego ogrodu stanowią różne gatunki drzew i krzewów, dlatego 18 października w ramach projektu „Zielona Niepodległa” wzbogaciliśmy nasz plac przedszkolny o sadzonki nowych drzew. Wspólnie posadziliśmy dwa Kasztanowce, Jabłoń – Malinówkę, Gruszę – Faworytkę oraz Śliwę -Wiktorię. Był to impuls do tego, aby opowiedzieć dzieciom o potrzebie sadzenia drzew i zapoznać z podstawami ogrodnictwa. Podczas zajęć dzieci poznały gatunki drzew oraz ich budowę. Dowiedziały się również, że prawidłowe posadzenie drzew sprawi, że się one przyjmą, ukorzenią i będą zdrowo rosły. Potem w ogrodzie przedszkolnym aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu stanowisk pod drzewa. Pomagały w wykopywaniu dołków na bryłę korzeniową drzewa, w umieszczaniu drzewka w dołku, zasypywaniu korzeni ziemią i podlewaniu. Dzieci dowiedziały się również, że młode drzewa często się przechylają, nie są stabilne i dlatego należy je palikować, czyli przywiązać dla wzmocnienia do palika. Było to kolejne nowe doświadczenia dla dzieci. przedszkolaki z entuzjazmem uczestniczyły w sadzeniu drzew w ogrodzie przedszkolnym. Teraz każde wyjście do ogrodu przedszkolnego połączone będzie z obserwacją stanu posadzonych drzew.

Dodatkowo, aby uczcić nadejście nowej pory roku – Jesieni, każda z grup przygotowała muzyczny akcent związany z tym okresem. Celem improwizacji muzycznych było wyzwalanie radości i kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci, nabywanie przez nie wiary we własne siły i możliwości oraz pokonywanie własnych słabości. W trakcie występów – przedszkolaki pokazały swoje umiejętności – pięknie śpiewały, tańczyły i poruszały się w rytm muzyki.

Ewelina Święćkowska, PM4

« 1 z 2 »