REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA – druki do pobrania

thumb-img

Przypominamy:

  • Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola wraz z obowiązkowymi załącznikami można pobrać z poniższych plików lub bezpośrednio z przedszkola.
  • Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 15 lutego 2021 r.  do 02 marca 2021 r. (skrzynka pocztowa)
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 15 marca 2021 r.  w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.