KONTYNUACJA – druki

thumb-img

Drodzy Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszej placówce.

Informujemy, iż od 08 lutego 2021r. (poniedziałek), wydawane będą druki

Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

Wypełnione dokumenty należy złożyć do placówki w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2021r. (piątek).

Niezłożenie Deklaracji w w/w terminie oznacza rezygnację z kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce od dnia 01 września 2021r.

Druki do pobrania: