11 listopada – pamiętny dzień. Dlaczego warto pokazywać dzieciom postawy patriotyczne?

thumb-img

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

Z czym się nam kojarzy data 11 listopada? Chyba nikt nie ma wątpliwości…

11 Listopada jest dniem odzyskania przez Polskę Niepodległości. W 1918 r. marszałek francuski F. Foch w imieniu państw sprzymierzonych podyktował delegacji niemieckiej warunki zakończenia działań wojennych.

Historia…

Niemcy podpisały rozejm. Działo się to w wagonie kolejowym niedaleko Compiegne pod Paryżem. Dzięki temu zakończyła się I wojna światowa. W wojnie brały udział 33 państwa, a w czasie jej trwania zmobilizowano 70 milionów ludzi, 10 milionów poniosło śmierć, a prawie 20 milionów zostało rannych! Upadły 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na który pracowały całe pokolenia. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieniły się granice państwowe oraz formy rządów.

W dziejach Polski dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem . Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Refleksje…

W dniu, w którym obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości nasze myśli w szczególny sposób skłaniają nas do refleksji na temat patriotyzmu. Cała Warszawa w biało- czerwonych flagach dumnie pokazuje światu, że jest wolna. Centralne obchody Święta Niepodległości odbywają się na Placu Piłsudskiego i są transmitowane przez radio i telewizję. Oglądamy wówczas wspaniałe defilady wojskowe, słuchamy przemówień ważnych osobistości i widzimy, jak oficjalne delegacje składają kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Organizowane są także uroczyste apele żołnierskie i harcerskie, pod pomnikami bohaterów narodowych składane są kwiaty i palone są znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz ulice dekorowane są polskimi flagami. Dzień ten staje się dla wielu osób lekcją patriotyzmu.

Tradycja…

Zachęcamy wszystkich do rodzinnych spacerów! Opowiedzcie dzieciom o historii Polski, naszej Ojczyzny. Na pewno babcie i dziadkowie ze wzruszeniem zagłębią się we wspomnienia. Młode pokolenie – pokolenie dzieci i młodzieży powinno od wczesnych lat poznawać losy państwa polskiego, by lepiej rozumieć Pokolenie Kolumbów; by identyfikować się z krajem, który tak solidarnie 11 listopada odśpiewuje hymn: „Marsz, marsz Dąbrowski…”; by codziennie walczyć o Polskę. Kto nosi patriotyzm w sercu, ten ma bardzo cenny skarb! Człowiek potrzebuje przynależeć do społeczeństwa. Świadomość, że żyje się wśród ludzi myślących i czujących podobnie jak Ty, pomaga przetrwać gorsze chwile. Dlatego warto pokazywać dzieciom postawy patriotyczne. Ich świat się już kształtuje, lada dzień będą dokonywały wyborów wartości i poglądów według których chcą żyć. Niech więc wybiorą postawę patriotyzmu!