Próbna ewakuacja

thumb-img

W trosce o bezpieczeństwo dzieci w naszym Przedszkolu dnia 8 października o godz. 10:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku placówki. Za przebieg ćwiczeń odpowiadała Pani Dyrektor. Celem akcji było nabywanie przez dzieci oraz personel umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia. Wszyscy biorący udział w ćwiczeniach wypadli bardzo dobrze. Dzieci znają numery alarmowe służb ratunkowych i wiedzą jak się zachować. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Ta też jednostka przyjechała do naszego Przedszkola, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji opuszczają budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi i udają się do wyznaczonego miejsca zbiórki. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 5 grup przedszkolnych oraz cały personel placówki. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają dzieci oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

Ewelina Święćkowska; PM4

« 1 z 2 »