UWAGA RODZICE PRACUJĄCY W LIPCU!!!

thumb-img

W bieżącym roku nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w MIESIĄCU LIPCU. Do przedszkola na okres wakacji można zapisać dziecko TYLKO OBOJGA RODZICÓW PRACUJĄCYCH (w miesiącu lipcu). Pobyt dziecka w przedszkolu w okresie wakacji dotyczy TYLKO DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA.                                                        

Rodzice /opiekunowie prawni dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny odsyłając wiadomość z informacją do wychowawcy grupy od 02.06.2020 r. do 09.06.2020 r. Nadal obowiązuje przestrzeganie procedur związanych z covid – 19.

Prosimy o podanie terminu uczęszczania dziecka,  ponieważ informacje te mają wpływ na organizację pracy przedszkola.