OGŁOSZENIE

thumb-img

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECKA

Prosimy o zgłaszanie się w dniach

od 16.03.2020r. do 20.03.2020r.

do naszej placówki celem złożenia deklaracji woli uczęszczania dziecka do przedszkola