Dzień PATRIOTYZMU w „Biedronkach”

Dzień PATRIOTYZMU w „Biedronkach”

Jednym z głównych zadań przedszkola jest kształtowanie postawy patriotycznej u dzieci, budzenie ich miłości do Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.

W ramach realizacji tych zadań w tygodniu poprzedzającym 97 rocznicę odzyskania niepodległości, dzieci z grupy „Biedronki” podczas zajęć utrwaliły znajomość symboli narodowych – godła, flagi i hymnu państwowego, wysłuchały legend i opowiadań o powstaniu państwa polskiego.

Natomiast 10 listopada na porannych zajęciach 4 latki w kokardach narodowych uczciły Święto Niepodległości Polski.   W skupieniu i z powagą wysłuchały historii o czasach, gdy na naszej ziemi nie mogła rozbrzmiewać polska mowa i powiewać biało – czerwona flaga. Z nutką przejęcia wyrecytowały katechizm polskiego dziecka „Kto Ty jesteś? Polak mały” i z uwagą słuchały pieśni patriotycznych – była to doskonała lekcja patriotyzmu  Na zakończenie pamiętając o zachowaniu należytej postawy odśpiewały Hymn Polski. Swoją postawą pokazały, że potrafią z godnością uczcić ten szczególny dzień.

Jesteśmy dumni, że możemy współuczestniczyć w pielęgnowaniu takich wartości wśród najmłodszych i poprzez różnorodne formy pracy wprowadzać je w historię naszego kraju.

Anna Filipkowska PM nr 4