„Jesteśmy już pełnoprawnymi przedszkolakami”

  „Jesteśmy już pełnoprawnymi przedszkolakami”

Dnia 26 marca 2015r. w grupie „Pszczółki” odbyła się uroczystość „Pasowanie na Przedszkolaka”. Celem uroczystości było przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przybyłych dzieci, nawiązanie bliższego kontaktu między dziećmi, rodzicami i personelem przedszkola oraz tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania.

Uroczystość odbyła się w obecności pani Dyrektor, licznie zgromadzonych rodziców i innych członków rodzin dzieci. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola, był to również ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością.

Następnie w przygotowanym przez nauczycielki programie artystycznym, pięknie ubrane dzieci wesoło prezentowały swoje umiejętności: śpiewały grupowe i indywidualne piosenki, tańczyły, recytowały wiersze otrzymując gromkie brawa od zaproszonych gości.

Po występach przyszedł czas na ślubowanie złożone rzez rodziców, w którym uroczyście obiecali min.: kochać swoje dzieci, słuchać tego co im mówią,  zawsze mieć w pamięci, że jest ono unikalnym darem. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie maluchów. Wszystkie dzieci unosząc dwa paluszki do góry, po każdym przeczytanym przez prowadzącą zdaniu donośnym głosem powtarzały ,,obiecujemy”. Po złożeniu przyrzeczenia nadszedł czas na długo oczekiwaną „ceremonię” pasowania. Pani Dyrektor przedszkola Regina Grabowska przez dotknięcie ramienia dziecka ołówkiem i wypowiedzenie magicznych słów ,,pasuję Cię na przedszkolaka” przemieniała wszystkie dzieci w prawowitych już przedszkolaków.

Był to niezapomniany dzień,  pełen emocji i miłych wrażeń a wystrój sali, stroje dzieci i uroczysta atmosfera podkreśliły doniosłość tej uroczystości. Na pamiątkę tego pięknego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom oraz obiecane słodkości.

Anna Filipkowska PM nr 4