Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” w „Pszczółkach”

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” w „Pszczółkach”

Hasło „Cała Polska czyta dzieciom” zawiera piękną myśl. Jego autorzy zwracają uwagę, że do dziecka należy docierać z książką już w najwcześniejszym okresie jego rozwoju, dlatego też do tej akcji przystąpiły najmłodsze dzieci w przedszkolu z grupy „Pszczółek”.

Wspólna lektura może być środkiem do polepszenia rodzinnego klimatu, czy współżycia w zespole przedszkolnym, a dla każdego dziecka – niezniszczalnym kapitałem dodatkowych przeżyć na trudną dorosłość. Nauczyciele i personel przedszkola codziennie czytali maluchom przed snem. Do akcji zaangażowali się też rodzice dzieci, którzy wzbogacali przedszkolną biblioteczkę oraz czytali dzieciom wybrane utwory literackie. Ten żywy kontakt przez książkę, z mamą czy tatą, będzie procentować spokojem dziecka, poczuciem bezpieczeństwa, rozmowami na temat lektury, a przede wszystkim wyrabianiem nawyku czytania.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w akcję, wygospodarowany czas i wzbogacanie biblioteczki przedszkolnej.

Marzenna Koniecko PM nr 4