Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Każdy przedszkolak wie, że kto pali robi źle”

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Każdy przedszkolak wie, że kto pali robi źle”

W maju czworo dzieci z grupy „Słoneczka” – Natalka Karwowska, Paweł Szeszko, Dawid Chojnowski i Łukasz Kleszczewski  brało udział w wojewódzkim III konkursie plastycznym pod wyżej wymienionym hasłem.

Organizatorem konkursu było Optymistyczne Przedszkole Samorządowe nr 8 w Białymstoku pod honorowym patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Białymstoku.

Dzieci wykonujące prace zwiększyły swoją wrażliwość na dym papierosowy oraz wiedzę na temat skutków palenia papierosów, rozwinęły zdolności manualne i plastyczne oraz wyobraźnię i kreatywność.

27 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursu w wyniku, którego wyróżnienie otrzymała praca Pawła Szeszko –  GRATULUJEMY!

Za udział w konkursie uczestnicy drogą pocztową otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Anna Filipkowska PM nr 4