„Czyste powietrze wokół nas”

„Czyste powietrze wokół nas”

W maju w naszym przedszkolu realizowany był program profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. W sumie do programu przystąpiło 79 dzieci z grup „Stokrotki”, „Krasnoludki” i „Słoneczka”.

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Celami szczegółowymi programu było:

– uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata;

– zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;

– wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego;

– zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;

– zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Nasze działania ukierunkowane były na kształtowanie prozdrowotnych postaw wychowanków wobec zjawiska palenia. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Wykazały dużą wiedzę na temat palenia tytoniu i jego skutków. Stosowane zabawy ruchowe, tematyczne zainspirowały ich wyobraźnię. Efektem były prace plastyczne z hasłami antynikotynowymi oraz zaprojektowane z klocków pochłaniacze dymu papierosowego. Zajęciom towarzyszyła sylweta dinozaura „Dinusia”, która pomagała dzieciom w rozwiązywaniu stawianych zadań problemowych, uczyła współdziałania w zespole i odpowiedzialności za efekt końcowy. Również, w  ramach realizacji programu, czworo dzieci z grupy „Słoneczka” brało udział w III edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Każdy przedszkolak wie, że kto pali robi źle”.

Realizowany program z pewnością skłonił nie jednego rodzica do refleksji nad swoim postępowaniem, a być może też do zerwania z nałogiem tytoniowym.

Koordynator programu:

Anna Filipkowska PM nr 4