„Wiosenna łąka” – wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny

"Wiosenna łąka" - wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny

„Twórcza praca dziecka jest językiem wypowiadania się tylko jemu właściwym, jest wyrazem nie tylko jego przeżyć uczuciowych, jest czynnikiem harmonii między sercem i rozumem, między wrażliwością i inteligencją, jest jednym z wielu sposobów intelektualnego poznania świata i docierania do głębszego i szerszego jego rozumienia”. (Z. Słobodzian)

25 kwietnia odbył się wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny pt. „Wiosenna łąka”. W konkursie brały udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Oceniając pracę Jury brało pod uwagę: pomysłowość i oryginalność, walory artystyczne, samodzielność wykonania oraz estetykę wykonania pracy. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody, a pięcioro spośród nich otrzymało wyróżnienie. Dzieciom oraz ich opiekunom składamy podziękowania za udział w konkursie oraz gratulujemy wysokiego poziomu prac.

Joanna Narolewska PM nr 4