KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Nasze przedszkole przystąpiło do V edycji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. Jest to program edukacyjny skierowany do przedszkoli w całej Polsce.

Tworzony jest po to, by wprowadzić dzieci w tematykę ekologii, ukazać przedszkolakom piękno przyrody oraz nauczyć, jak ją szanować i chronić. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii, a w sposób szczególny zwraca  uwagę na popularyzowanie ochrony przyrody wśród przedszkolaków, nauczycieli i rodziców; wzrost świadomości dzieci odnośnie ochrony natury oraz uczenie kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania decyzji

Zgłaszając się do programu otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający przyznanie Tytułu „Kubusiowi przyjaciele natury”