Zakończenie roku szkolnego w „Słoneczkach”

Zakończenie roku szkolnego w „Słoneczkach”

W dniu 28 czerwca 2012 roku w naszym przedszkolu w grupie „Słoneczek” odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

„Żegnamy cię dziś przedszkole, szkoła już woła nas!

Dzieci zaprezentowały część artystyczn0 – wokalno – taneczną. Repertuar przygotowany przez dzieci wzbudzał u rodziców poczucie humoru, a jednocześnie ich twarze wypełniał smutek i zaduma. To było niepowtarzalne przeżycie zarówno dla dzieci , ich rodziców, a także całego personelu.

Marzenna Koniecko PM nr 4