Policjantka z wizytą w przedszkolu

7

Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są dzieci. To przede wszystkim świadomość potencjalnych zagrożeń skłania nas – nauczycieli do nawiązywania współpracy z Policją. 22 września gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawicielkę Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego zachowania się w sytuacjach, w jakich mogą się znaleźć, uzyskały informację o podstawowych zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać, sposobami ich unikania, utrwaliły wiadomości na temat podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się pieszych na drogach. Przedszkolaki dowiedziały się, jak należy zachowywać się wobec obcych, nieznajomych osób (nie otwierać drzwi, nie wsiadać do obcych samochodów, nie brać od obcych zabawek, cukierków, lizaków itp., powiadomić rodziców o tym, że zaczepia nas obcy). Policjantka omówiła również zasady właściwego zachowania się człowieka podczas ataku psa.
Spotkanie z maluchami było zapowiedzią dalszej współpracy przedszkola z policją. Przed nami wspólny cel – troska o bezpieczeństwo naszych dzieci. Od dzisiaj na pewno żaden z maluchów nie będzie obawiał się spotkania z funkcjonariuszem. Policjant będzie kojarzył się przedszkolakom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.