„Bezpieczne wakacje” [wycieczka]

Wraz z rozwojem dziecka, jego samodzielności, musimy coraz bardziej wyposażać je w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolności radzenia sobie z trudną sytuacją. Małe dzieci charakteryzuje brak przewidywania skutków podejmowanych działań, słaba kontrola własnych emocji i duże uzależnienie od grup rówieśniczych. W połączeniu z niewielkim doświadczeniem życiowym i wąskim zasobem technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami, stawia to dzieci w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia znacznie częściej niż osoby dorosłe. Konieczne jest, więc jak najwcześniejsze wyposażenie ich w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

W związku z tym 29 maja 2009 roku odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie z policjantem – mł. asp. Krzysztofem Kasiakiem i pracownikami – Grażyną Rodzeń i Sylwią Długołęcką z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Grajewie – Arturem Grodzik. Celem spotkania było ukazanie dzieciom, tego, w jaki sposób należy unikać zagrożeń i jak się zachować w sytuacjach niebezpiecznych w trakcie zbliżających się wakacji. Ponadto dzieci zapoznały się z zakresem działalności policji i straży miejskiej. Z zaciekawieniem porównywały wyposażenie i umundurowanie gości.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej wspólnej pracy – rodziców, przedszkola, policji i straży miejskiej dzieci zostały odpowiednio wyposażone w wiadomości przydatne do pokonywania trudnych i niebezpiecznych dla nich sytuacji i w pełni sił i zdrowia wrócą po wakacjach do przedszkola.

Anna Filipkowska PM nr 4