Mamo! Jesteś mi potrzebna

W niedzielę 24 maja 2009 r. dzieci z naszego przedszkola miały swoje 20 minut w uroczystości pt.: „Mamo, Tato – dla Ciebie ten koncert”. Impreza łączyła Święto Matki i Ojca z programem profilaktycznym pt.: „Mamo! Jesteś potrzebna!”.

Dzieci przedstawiły krótką część artystyczną, w której nie zabrakło pięknych słów przepełnionych miłością, wdzięcznością i troską o przyszłość swoich mam. Przedszkolaki znakomicie radziły sobie z lękiem i tremą przed tak licznie zgromadzoną widownią. Po występie, maluchy kolorowały laurki przeznaczone dla mam, które były jednocześnie częścią programu nakłaniającego je do częstszych badań lekarskich. Każde dziecko na ręce swojej mamy złożyło taką właśnie laurkę wraz z piękną różyczką.

Anna Filipkowska PM nr 4