„Mój przyjaciel MIŚ” – konkurs plastyczny

thumb-img

Z okazji Dnia Pluszowego Misia zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym.

Regulamin konkursu plastycznego ph. „Mój przyjaciel Miś”

Cele konkursu:• Promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia.• Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.• Promowanie talentów plastycznych dzieci.• Prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.• Pogłębianie wozi rodzinnych.• Zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs.Termin konkursu: 8 – 23 listopada 2022 r.Regulamin konkursu:1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat.2. Wykonujemy jedną pracę plastyczną przedstawiającą postać ulubionego misia – bohatera literatury dziecięcej lub bajki oglądanej w telewizji.3. Praca powinna mieć format A-4, wykonana na kartce z bloku technicznego, techniką wyklejania lub wydzierania – drobnymi kawałkami, różnymi materiałami (kolorowy papier, bibuła, ziarenka, materiał i inne według własnego pomysłu).4. Prace należy dostarczyć w terminie do 23 listopada br. do Wychowawców grup.5. Oceniane będą: pomysłowość, staranność, wkład pracy.6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 listopada 2022 r.7. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.8. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Zasady przyznawania nagród:1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.2. Prace, które nie będą spełniały warunków konkursu nie będą podlegały ocenie.3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody.