,,Piękna Nasza Polska Cała”

thumb-img

W Przedszkolu Miejskim nr w Grajewie przez rok szkolny 2021/2022 realizowany był projekt pt. ,,Piękna Nasza Polska Cała”. W ramach projektu podjęto takie zadania jak – śpiew hymnu, nauka tańca ludowego, pokaz mody patriotycznej, kiszenie kapusty, poznanie pieśni i zabaw ludowych, sadzenie drzew, projekcje dawnych bajek i wiele, wiele innych. Działania umożliwiły utrwalenie i pogłębienie wiedzy dzieci o Polsce oraz ukształtowanie poczucia tożsamości narodowej, a także przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych. W projekcie wzięła udział jedna grupa przedszkolna „Słoneczka” i to w jej sali powstał kącik patriotyczny zawierający symbole narodowe. Przedszkolaki podczas trwania projektu realizowały także tematy związane ze swoją miejscowością. Dzieci poznały herb oraz legendę o powstaniu Grajewa. Potrafią rozpoznać najważniejsze urzędy i miejsca odpoczynku. Podjęte działania przyczyniły się do rozbudzenia w dzieciach więzi uczuciowej ze swoją miejscowością, dostrzegania jej wartości przyrodniczych i kulturowych oraz rozwijania poczucia piękna i wartości sztuki w dorobku polskiej nauki i kultury. Miło nam jest poinformować, że nasze starania zostały docenione i przedszkole otrzymało certyfikat WZOROWEJ PLACÓWKI.

Ewelina Świećkowska; PM4