„Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

thumb-img

Okres przedszkolny jest etapem intensywnego rozwoju dziecka, jak również kształtowania postaw zdrowego stylu życia. Stąd szczególnie istotnym w tym wieku jest podjęcie działań edukacyjnych, które umożliwiają nabycie określonych umiejętności, a także przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno- zdrowotnych. Dlatego też Główny Inspektorat Sanitarny, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjął działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w placówkach przedszkolnych. Nasza placówka z wielka chęcią zaangażowała się w te działania. Opracowano ogólnopolski program edukacyjny pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” skierowany głównie do dzieci w wieku przedszkolnym. Do realizacji tego projektu przystąpiły trzy najstarsze grupy z naszego przedszkola: Stokrotki, Krasnale i Słoneczka.

Ogólnym założeniem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.  W programie podkreślono także znaczenie prawidłowych zachowań związanych z konsumpcją, odżywianiem i higieną oraz niezbędnym ruchem.  W czasie zajęć poruszano kwestie potrzeby dotyczące profilaktyki zdrowego trybu życia, jej siły i sensowności, skutecznej komunikacji, jak również wzbudzania pozytywnej energii i motywacji do popularyzacji właściwych zachowań prozdrowotnych.

Przedszkolaki uczestniczące w programie realizowały go zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez koordynatorów powiatowych. Zajęcia edukacyjne zaplanowane były w taki sposób, aby dzieci mogły jak najpełniej skorzystać ze zdobytej wiedzy. W czasie zajęć prezentowano domową produkcję przetworów (kiszenie kapusty), pokazano technikę robienia przetworów, oglądaliśmy pracę młyna i piekarni, odbyły się również zajęcia ruchowe, propagowano zdrowy styl życia przez zabawy ruchowo – muzyczne, zorganizowano projekcje filmów związanych z tematyką żywności ekologicznej. Zapoznaliśmy się z uprawą ekologiczną, ekologicznymi ziołami, herbatami jak również miodem i grzybami. Działania dużo nas nauczyły poprzez pogadanki na temat zdrowego stylu życia, prezentowanie ekologicznych produktów, wspólne prace z dziećmi (plastyczne i techniczne), poznanie piramidy żywienia i znaczenia słowa ekologia, zapoznanie ze znaczkiem produktów ekologicznych, czytanie ciekawostek i opowiadań o zdrowym odżywianiu, wspólne projekcje filmowe oraz wszelkie inne inicjatywy. Program ten poszerza i wzbogaca wiedzę dzieci na temat produktów ekologicznych oraz rolnictwa ekologicznego, kształtuje postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania zdrowotne, uczy umiejętności wyboru zdrowych, wartościowych produktów ekologicznych, propaguje zdrowy styl życia. Dzieci uczą się też ważnych nawyków higieniczno- zdrowotnych.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i budowane postawy zaowocują zdrowiem naszych przedszkolaków w przyszłości.

Ewelina Święćkowska; PM4

« 1 z 2 »