Wreszcie jest!!!

thumb-img

Pierwszy Dzień Wiosny od wieków uznawany jest za magiczny i cudowny. Zima ustępuje miejsca budzącej świat do życia wiośnie, która niesie ze sobą nowe nadzieje na rozwój, szczęście i powodzenie. Świat staje się piękny i kolorowy. Przyjście nowej pory roku – wiosny-jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja w salach z zimowej na wiosenną, pojawiły się zielone kąciki przyrody, oraz prace plastyczne dotyczące pierwszych zwiastunów wiosny. 21 marca wszystkie dzieci, gościły Panią Wiosnę w swoich salach, następnie wyszły na plac przedszkolny aby szukać charakterystycznych cech zwiastujących nadejście nowej pory roku.  

To był wesoły przedszkolny dzień w którym społeczność przedszkolna integrowała się we wspólnej zabawie. Było wesolutko i zieleniutko!

Z wiosennymi pozdrowieniami od wszystkich CZWÓRECZEK ?

Anna Filipkowska; PM4

« 1 z 2 »