Z tego wniosek jest logiczny, że wybieram produkt … EKOLOGICZNY!

thumb-img

Dzieci z grup „Stokrotki” i „Słoneczka” wzięły udział w jednodniowym ogólnopolskim programie edukacyjnym dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, opracowanym wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Główne założenie programu to zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia i zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.Zajęcia w programie realizowane były poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli. Podczas zajęć dzieci poznały wiele produktów ekologicznych oraz znaczek ,,Eko” jaki znajduje się na opakowaniu tych produktów. Stokrotki wspólnymi siłami utworzyły PIRAMIDĘ ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA oraz analizowały jej zawartość.Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymały przygotowaną publikację. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogły wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu. Program bowiem, skierowany jest również do rodziców dzieci, ponieważ zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych (webinar z udziałem eksperta ).

Katarzyna Wołyniec, Anna Filipkowska; PM4

« 1 z 2 »