Czyste powietrze wokół STOKROTEK

thumb-img

W dniach od 04.05 do 08.05.2021r. dzieci z naszej grupy wzięły udział w programie przedszkolnej edukacji antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”.

W ramach programu dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, podczas których obserwowały źródła dymu, poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą ich rodzajów, przyczyn wydobywania się. Uczestnicy programu zwiększyli wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów, dowiedzieli się jak należy zachowywać się w zadymionych pomieszczeniach oraz jak sobie radzić, gdy inni palą papierosy. Brali udział w rozmowie z wykorzystaniem planszy „Źródła dymu”, która była inspiracją do wykonania pracy plastycznej. Dodatkowo dzieci poznały bohatera programu – Dinusia – nauczyły się piosenki, która towarzyszyła im w trakcie zajęć, wykonały pracę przestrzenną „Papierosiaki straszaki”, znaki zakazu palenia, które wręczały palącym członkom rodziny, z różnego rodzaju klocków konstruowały „pochłaniacz dymu”, brały udział w ćwiczeniach oddechowych przy muzyce, podczas których dzieci wdychały różne zapachy a następnie wykonały plakaty z napisem „Proszę, nie pal przy mnie”.

Uwieńczeniem realizacji programu była sesja zdjęciowa z hasłami antynikotynowymi, kolorowanie na tablicy multimedialnej wielkiej postaci Dinusia oraz oglądanie prezentacji multimedialnej ph. „Mamo, tato nie pal przy mnie”.  

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach warsztatowych i były maksymalnie zaangażowane w te działania. Program ogólnie był ciekawy, przydatny i potrzebny a także dostosowany do możliwości poznawczych dzieci.   

« 1 z 2 »