Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PM4 na rok szkolny 2021/2022

thumb-img

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI

 1. Borczuch Zuzanna
 2. Chojnowski Oskar
 3. Jankowska Maja
 4. Kapla Laura
 5. Kłos Hanna
 6. Kmicińska Marcelina
 7. Krajewska Natalia
 8. Makowski Jakub
 9. Mendzikowski Michał
 10. Obrycki Szymon
 11. Ruszczyk Michał
 12. Sasiela Zuzanna
 13. Sulikowska Paulina
 14. Surawska Lena
 15. Sypytkowski Jan
 16. Waszkiewicz Natalia
 17. Wysocki Wiktor
 18. Zaborowski Rafał
 19. Zyskowski Piotr

W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostali kandydaci spełniający największą liczbę kryteriów z I ego etapu postępowania rekrutacyjnego wynikającego z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz.910 z późn.zm.) i najwyższą liczbę punktów z kryterium II- ego etapu postępowania rekrutacyjnego wynikającego z Uchwały nr XIV/115/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019r.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie – 12 pkt.

                                 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej: Anna Filipkowska

Grajewo, 15.03.2021r.

……………………………………………………………………………………………………

KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI

 1. Dyś Laura
 2. Gudel Liliana
 3. Jurska Alicja
 4. Krukowski Jakub Jerzy
 5. Kuczyńska Hanna
 6. Kulbacki Kamil
 7. Lenkiewicz Julia
 8. Lotkowski Szymon
 9. Łakomiec Stanisław
 10. Łazowski Dawid
 11. Majewska Maja
 12. Maliszewska Zuzanna
 13. Mikulska Dominka
 14. Modzelewski Ignacy
 15. Niedźwiecki Julian
 16. Nowicki Igor
 17. Sirianu Ryszard
 18. Stankiewicz Alan
 19. Strzałkowski Filip
 20. Walewska Maria Krystyna
 21. Wszeborowski Franciszek
 22. Zalewska Kinga
 23. Zyskowski Filip

                                 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej: Anna Filipkowska

Grajewo, 15.03.2021r.