DEKLARACJA WOLI

thumb-img

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PM4 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniach od 16 do 22 marca należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. Arkusz deklaracji dostępny jest w placówce przedszkola bądź na stronie przedszkolnej POD DANYM TEKSTEM.

W przypadku niepotwierdzenia woli, dziecko zostanie skreślone z listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola i nie weźmie udziału w dalszym etapie rekrutacji.
Ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną w dniu 25 marca.