„Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” – projekt

thumb-img

Projekt „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

„Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” – pod taką nazwą realizowany jest projekt w naszym przedszkolu. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u przedszkolaków oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Zadania w projekcie obejmują realizację dodatkowych zajęć – kółka matematycznego z elementami kodowania i robotyki.

Podczas prowadzonych zajęć dzieci wykorzystują m.in.: Dary Froebla, Witrak Matematyczny, klocki WeDo, roboty edukacyjne Ozobot,  Magiczną Ścianę, tablicę multimedialną, pomoce z serii „Harmonijny rozwój”. Uczestnicy projektu świadomie, merytorycznie poznają elementy programowania i robotyki. Dzięki zajęciom dzieci podnoszą kompetencje  logicznego i algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, oswajają się z nowoczesnymi technologiami.

Przedszkolaki podczas zajęć poznają umiejętność stosowania kodów graficznych, utrwalają znajomość kolorów, pór roku, nazwy figur geometrycznych. Dzieci doskonalą umiejętność orientacji we własnym ciele i przestrzeni, układają szeregi, rymów, przeliczania, wypowiadania się na określony temat, doskonalą zdolność zadaniowego podejścia do stawianego problemu, odczytywania i rozumienia symboli oraz znaków.

Zajęcia wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych. Dzięki nim dzieci mają okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności oraz rozwijać matematyczną wyobraźnię.

« 1 z 2 »