Informacja

thumb-img

Przedszkole Miejskie nr 4

Grajewo, 24.03.2020

Informacja

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci

uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie przekazuje informacje dotyczące podjętych działań,  sposobu i trybu realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola. Praca nauczycieli Przedszkola od dnia 25.03. 2020r. odbywa się w trybie zdalnym.

Nauczyciele realizują podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, program Wychowania w Przedszkolu-wydawnictwa ,,Podręcznikarnia” Autorzy: Ewa Beata Kalinowska, Bożena Suchodolska  uwzględniając możliwości psychofizyczne dzieci.  Zamieszczają propozycje zadań do samodzielnej realizacji w domu na stronie internetowej przedszkola http://pm4.grajewo.pl/ , na koncie przedszkola na facebooku  – link www.facebook.com/przedszkolemiejskie.czworeczkagrajewo , ponadto na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej oraz promują materiały prezentowane w publicznej telewizji i radiofonii.

Dyrektor Przedszkola

Miejskiego nr 4 w Grajewie

Regina Grabowska