Deklaracja woli

thumb-img

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wynikające z konieczności zapobiegania i rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy się z prośbą do rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia drogą elektroniczną na adres: przedszkole4g@wp.pl lub pocztą na adres : Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Ełcka 31, 19-200 Grajewo.

Proszę skopiować treść deklaracji lub pobrać załącznik , wypełnić oświadczenie i wysłać.

W razie trudności prosimy o telefoniczne potwierdzenie woli pod nr telefonu 86 272 26 08, a oświadczenie pisemne proszę dostarczyć, gdy przedszkole wróci do normalnego trybu pracy.

 Grajewo, dnia…………………

……………………………………………………………

(Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)

……………………………………………..

( Adres zamieszkania)

DEKLARACJA

POTWIERDZAJĄCA  PRZEZ RODZICÓW  DZIECKA WOLĘ KORZYSTANIA                     Z USŁUG  PRZEDSZKOLA   MIEJSKIEGO NR 4  W  GRAJEWIE

Deklaruję chęć korzystania przez moje dziecko:

…………………………………………………………………………………………………..

/Nazwisko i imię/ imiona dziecka/

Data urodzenia: ………………………………………………………..

z usług Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie w roku szkolnym 2020/2021.

Oświadczam, że dane zawarte we Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola nie uległy zmianie. W przypadku zmiany danych zobowiązuję się do bezzwłocznego dyrektora przedszkola.

                                                                                               ………………………………………………..

 (Podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 180/20 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2020r.w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021. 

Deklaracja woli do pobrania zamieszczona też w załączniku poniżej.