STOKROTNIE dziękujemy

thumb-img

 Łatwiej czynić dobro, jeśli pomaga wielu” /Hermann Gmeiner/
  

Tymi słowami chcemy wyrazić wdzięczność za sponsoring Panom:

Wojciechowi Gładkowskiemu  „REZON” EPUH

Robertowi Stepnowskiemu „MASTERS”

Januszowi Ołdakowskiemu FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA

Mariuszowi Piotrowi Ruchlewiczowi  „INFOTECH”

a przede wszystkim:

Pani Kasi Szmit (mamie Aleksa z grupy „Stokrotek”)

za okazane serce, życzliwość oraz poświęcony czas na pozyskanie sponsorów.  

Dzięki Państwa ogromnej życzliwości i hojności nasze przedszkole wzbogaciło się o kolorową drukarkę laserową „Brother” oraz dwie mikrowieże firmy „Blaupunkt”.

Wasza postawa, chęć bezinteresownej pomocy, dobroć i sympatia do dzieci 
budzą nasz ogromny szacunek i wdzięczność. Z całego serca DZIĘKUJEMY!!! 

I Ty możesz zostać naszym sponsorem  „Rodzice – Przedszkole – razem możemy więcej”

Prowadząc naszą placówkę pragniemy zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki pobytu w przedszkolu. Staramy się doposażać naszą bazę w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji naszych celów statutowych. Naszym zamysłem jest również wzbogacenie placu przedszkolnego o nowe urządzenia. Wymaga to dużego nakładu finansowego, dlatego też jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

• finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, uroczystości przedszkolnych,

• świadczenie usług (remontowych, przewozowych),

• doposażenie przedszkola w zabawki, pomoce dydaktyczne, komputery, artykuły biurowe, sprzęt audiowizualny, urządzenia do ogródka przedszkolnego,

• udział w prelekcjach, pogadankach, występach.

Czekamy na Ciebie ?

Anna Filipkowska; PM4