DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA !

Od dnia 07 lutego 2020 r. będą wydawane deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 przez Państwa dziecko w tym samym przedszkolu.

Prosimy o złożenie deklaracji we właściwym terminie do dnia 13 lutego 2020 r.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją  z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 01 września 2020 r.