„Zabawa z rodzicami jest dobra na wszystko” -warsztaty muzyczno-ruchowe

thumb-img

„Ruch to najważniejsza forma działalności dzieci w wieku przedszkolnym. Połączona z muzyką owocuje na dalszych etapach edukacji dzieci. Daje wiele satysfakcji, zadowolenia, wzmacnia poczucie własnej wartości, niweluje negatywne emocje. Jeśli włączą się w tę dziecięcą aktywność ich rodziny, czynnie z nimi działając, bez wątpienia rodzic i dziecko na tym skorzystają…”

Wychodząc naprzeciw, w poniedziałek 29 maja w naszym przedszkolu, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Partita” w Grajewie zostały  zorganizowane warsztaty dla dzieci i ich rodziców, będące połączeniem zajęć muzycznych i ruchowych. Spotkanie poprowadziła Pani Urszula Właźniak – nauczyciel PSM I stopnia w Grajewie, prezes Stowarzyszenia „Partita”, a jednocześnie prowadząca zajęcia rytmiczne w naszym przedszkolu.

Celem warsztatów była przede wszystkim dobra zabawa, integrowanie dzieci i ich rodziców, wzmacnianie więzi rodzinnych, odczuwanie radości z podejmowanego wysiłku i wspólnej zabawy, wywołanie pozytywnych emocji, doskonalenie umiejętności dobrej i zdrowej rywalizacji oraz zachęcenie rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu ze swoimi dziećmi, podpowiadając proste i lubiane przez dzieci zabawy.

Zgromadzeni w sali „Stokrotek” rodzicie i ich dzieci z uśmiechem i zapałem przystąpili do wspólnej zabawy.  Na samym początku zawsze warto się rozgrzać (niekoniecznie w tradycyjny sposób), więc i to miało miejsce w czasie zabawnej piosenki, dzięki której przede wszystkim rodzice mieli możliwość odprężenia i rozładowania napięcia po całym dniu pracy. Następnie był czas na rodzinne pląsy, zabawy – naśladowanki oraz grę na instrumentach tj.: tuby dźwiękowe, instrumenty Orffa, a nawet plastikowe kubeczki.

Rodziny zmierzyły swoje możliwości podczas zabaw muzyczno – ruchowych, w czasie których nie brakowało śmiechów, wybuchów euforii, nieskrywanej radości z właściwie wykonanych kroków i ruchów. Dzieci nabrały pewności siebie, doświadczyły co to współpraca, zobaczyły rodzica, który się świetnie bawi razem z nim.

Atrakcją spotkania był konkurs na znajomość melodii z bajek i seriali. Nagrodzonych zostało troje pierwszych dzieci, które odgadły tytuły z wysłuchanych bajek i trzech rodziców, którzy prawidłowo skojarzyli melodie z tytułami seriali. Dzieci, które wykazały się aktywnością otrzymały dyplomy i bębenki, natomiast rodzice  – dyplomy i kubeczki  z logo przedszkola.

Spotkanie zwieńczyły zabawy z wykorzystaniem kolorowych bum bum rurek, co chyba najbardziej zachwyciło dzieci. Wreszcie nadszedł czas zakończenia spotkania. Dzieci i ich rodzice zmęczeni, ale zadowoleni, z uśmiechem na twarzach, opuścili budynek przedszkola.

Serdecznie dziękujemy rodzicom i ich dzieciom za przybycie i przednią zabawę.

 

Anna Filipkowska; Ewelina Święćkowska PM4