Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas

W tym roku przedszkolaki z grupy „Stokrotki” wzięły udział w realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji  Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Przeprowadzony program miał charakter profilaktyczny i składał się z 5 zajęć. Poszczególne zajęcia skoncentrowane były na odbiorze przez wiele zmysłów oraz dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Efektem realizacji jest zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej, podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji, a także wzrosła kompetencja dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

Joanna Narolewska PM nr 4