SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA!

Od dnia 09.02.2016r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie będą wydawane deklaracje o kontynuowaniu przez Państwa dziecko wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2016/2017.

Prosimy o złożenie deklaracji we właściwym terminie do dnia 15 lutego 2016r. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 01 września 2016r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4

mgr Regina Grabowska