„Pszczółki” i „Biedronki” dokarmiają ptaki

 „Pszczółki” i „Biedronki” dokarmiają ptaki

Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci i rodziców – to nazwa jednego z zadań Rocznego Planu Pracy naszego przedszkola. Celem tego zadania jest kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, kształtowanie poczucia odpowiedzialności ekologicznej dzieci oraz ich rodziców, pogłębiania wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.

W ramach realizacji tego zadania, dzieci z grupy „Biedronki” i „Pszczółki”, kształtowały poczucie swojej odpowiedzialności wobec zwierząt z ich najbliższego otoczenia. Dnia 15 stycznia wybrały się na zimowy spacer, aby zawiesić karmniki na terenie przedszkola. Z niecierpliwością czekały, aż „ptasie stołówki” znajdą się na swoich miejscach, by móc je uzupełnić pokarmem. Wrzucanie do karmnika różnych ziaren i chleba pokrojonego w kosteczkę, sprawiło dzieciom ogromną radość. Podczas dokarmiania ptaków przedszkolaki uświadomiły sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Jest to również doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na losy zwierząt.

Ptaki natychmiast zainteresowały się karmnikami, a dzieci mogły je obserwować – zapoznać się z ich wyglądem, upierzeniem i zachowaniem. Wszyscy będziemy pamiętali o systematycznym dokarmianiu i czyszczeniu ptasich stołówek z resztek pokarmu i odchodów oraz dbali o jakość podawanego ptakom pokarmu. Nasi skrzydlaci przyjaciele na pewno będą nam wdzięczni za taką pomoc.

Ewelina Święćkowska,  Anna Filipkowska PM nr 4