„Owocowy sad jesienią” – projekt edukacyjny w „Słoneczkach”.

 „Owocowy sad jesienią” - projekt edukacyjny w "Słoneczkach".

Praca metodą projektu

W dniach  12-16.10.2015 r.

Grupa „Słoneczka” realizowała projekt edukacyjny  zatytułowany:

„Owocowy sad jesienią”.

Kilka słów o metodzie

Metoda Projektów , według prof. Lilian Katz , autorki m.in. podręcznika „Mali badacze”, stosowana w pracy z małymi dziećmi jest sposobem wspierania aktywnego, zaangażowanego i celowego uczenia się dzieci, które przez pewien czas prowadzą pogłębione badania na określony temat. Temat wypływa z zainteresowań dzieci, jest dla nich ciekawy, łączy się z ich doświadczeniami i zainteresowaniami . Większa część pracy polega na szukaniu  przez dzieci odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy przy wsparciu nauczyciela. Poprzez wielokrotne obserwacje, badanie, eksperymentowanie, wyprawy terenowe, rozmowy ze sobą wzajemnie  i z ekspertami, dzieci znajdują odpowiedzi, pogłębiają zrozumienie zjawisk i wydarzeń zachodzących w ich otoczeniu.

W czasie projektu  dzieci mają okazję do pracy samodzielnej, w małych grupach i całej grupie. Dzięki podejmowaniu wspólnych działań związanych z rozwiązywaniem problemów, rozwijają umiejętności pracy zespołowej, uczą się od siebie wzajemnie, uczą się współpracy i współdziałania.
Jednym z najistotniejszych aspektów pracy w projekcie jest to, że dzieci samodzielnie wykonują swoje zadania, są  pełne ciekawości, ożywione i zaangażowane .

Nauczyciel jest ich przewodnikiem, wspiera, pomaga zorganizować doświadczenia.

Dzieci konstruują reprezentacje, czyli odzwierciedlają, przetwarzają zdobytą wiedzę w postaci konstrukcji, wytworów, odgrywania ról, różnego rodzaju zabaw- integrując i porządkując w ten sposób zdobywaną wiedzę.
Projekt ma określoną  strukturę, składa się z trzech etapów :

I- rozpoczęcie projektu

II- realizacja projektu

II- zakończenie projektu.

A jak to wyglądało u nas?

Na początku założyliśmy kącik  tematyczny. Dzieci gromadziły tam przeróżne materiały przynoszone z domu: sztuczne jabłka, koszyki, książki o tematyce jesiennej, o owocach, muzykę, filmy edukacyjne i bajki z owocami w roli głównej, lupy.

Poprzez zapoznanie się z eksponatami z kącika dzieci coraz bardziej zainteresowane były czekającą nas przygodą. (czytaliśmy literaturę, oglądaliśmy zdjęcia sadu)

Powstała burza mózgów, w której to wymienialiśmy wszystkie skojarzenia związane z owocowym sadem jesienią.  Spostrzeżenia te zostały zapisane i zilustrowane na wielkim arkuszu brystolu. W taki sposób zebraliśmy dotychczasową wiedzę, jaką posiadaliśmy  na ten temat.

Następnie ustaliliśmy listę ekspertów – gości mogących dostarczyć wiadomości na postawione przez dzieci pytania. (pani kucharka, babcia )

Wybraliśmy też miejsca, które warto odwiedzić aby pogłębić temat. (sad, sklep owocowo- warzywny)

Realizując projekt:

– obejrzeliśmy film edukacyjny pt.  „Zbiór owoców” z użyciem projektora.

– odwiedziliśmy pobliski sad, gdzie mogliśmy z bliska obejrzeć drzewka owocowe, i zerwać

troszkę owoców.

– wykonaliśmy makietę sadu, na której to przedstawiliśmy pracę ludzi podczas zbioru owoców

– sporządziliśmy  owocową książkę kucharską z przyniesionych przez dzieci przepisów

– zorganizowaliśmy konkurs na najpiękniej wykonany koszyk pełen owoców (z plasteliny)

– wystawiliśmy inscenizację pt.: „Bajka o jabłku”. Każde z dzieci mogło wcielić się w wybraną rolę (myszka, dzik, ptaszki, zajączek)

– bawiliśmy się  w zabawy tematyczne, naśladowcze, ruchowe:

“W sadzie”,“Koniki”, “Cztery pory roku”, “Pac, gruszka do fartuszka”,“Dojrzała gruszka”, „Gruszka i jabłko”. Zabawa naśladowcza: „W sklepie warzywno- owocowym”, „Zbieramy owoce w sadzie”.

– wykonywaliśmy wiele kart pracy poświęconych tematyce projektu
– liczyliśmy i segregowaliśmy owoce w kąciku przyrody

-rozpoznawaliśmy po smaku rodzaj owocu z sadu

– udaliśmy się na wycieczkę do sklepu z owocami, by kupić potrzebne produktu do sporządzenia sałatki owocowej

– przeprowadzaliśmy zabawy badawcze z użyciem lupy ( Co owoce mają w środku?)

-gościliśmy ekspertów: panią kucharkę, która przypomniała, jak ważne jest spożywanie owoców dla naszego zdrowia, oraz babcię przedszkolaka, która opowiedziała dzieciom: jak powstają owocowe przetwory

– powróciliśmy do siatki pojęć, oceniliśmy, czego się dowiedzieliśmy, postawiliśmy nowe pytania

– przyrządziliśmy sałatkę owocową i degustowaliśmy ją ze smakiem

-rozwiązywaliśmy zagadki z  „zielonego garnka”- podsumowując zdobytą wiedzę

Na zakończenie wykonaliśmy piramidę żywienia  zwracając szczególną uwagę na ilość spożywanych owoców.

Zaprezentowaliśmy dorobek dzieci poprzez wystawę  prac plastycznych w holu przedszkola.

Metoda projektu spotkała się z ogromną akceptacją ze strony dzieci z naszej grupy. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem wykonywały zadania im powierzone.

Dzięki pracy tą metodą udoskonaliliśmy umiejętność planowania, podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz współpracy w grupie.

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w projekt.

Projekt opracowała: Joanna Burgraf

Realizacja:

Joanna Burgraf

Marzenna Koniecko