Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole  przystąpiło do realizacji Ogólnopolskiego Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas”. Akcję zorganizowała  WSS-E w Białymstoku.

Celem programu było:

  • – uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
  • – zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
  • – wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
  • – zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

W przedszkolu odbyły się cykle zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci składających się z 5 zajęć warsztatowych. Zajęcia warsztatowe obejmowały tematykę, która pozwoliła uczestnikom poznać czynniki mające wpływ na zdrowie, dostrzec szkodliwość palenia tytoniu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzki oraz pozwoliła przyjąć właściwą postawę wobec zagrożenia nikotynowego (biernego palenia).

Realizacja Programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych.
Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programu zorganizowano kącik informacyjny  na temat: „Mamo, tato nie pal przy mnie”.

Podsumowaniem programu były zajęcia, na których dzieci obejrzały prezentacje multimedialną pt: „Szkodliwość dymu”, śpiewały piosenkę o Dinusiu, rozwiązywały quizy, gdzie mogły wykazać się zdobytą wiedzą i bez problemu rozróżniały zagrożenia dla zdrowia związane z paleniem tytoniu i przebywaniem w obecności osób palących. Dzieci bezbłędnie wymieniały zagrożenia dla środowiska związane z dymami przemysłowymi.

Joanna Burgraf,  PM nr 4