RECYTUJĄCE BIEDRONECZKI

Dnia 28 kwietnia w grupie „Biedronki” odbył się konkurs recytatorski pt:. „W świecie poezji”.

RECYTUJĄCE BIEDRONECZKI

Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, ale przede wszystkim wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

Pani dyrektor powitała przybyłych gości deklamując wybrany przez siebie, specjalnie na tę okazję wiersz. Następnie dzieci rozpoczęły swoje występy od wspólnie odśpiewanej piosenki.

W przerwie między recytowanymi wierszami, wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy ruchowej przy muzyce. Wywołało to uśmiech na niejednej twarzy. Po deklamacji nastąpiło wręczenie nagród dla wszystkich uczestników. Każda „Biedroneczka”, za udział w konkursie otrzymała dyplom oraz kolorową książeczkę.

Dziękujemy serdecznie rodzicom za włożony trud w przygotowanie dzieci do konkursu i uczestnictwo we wspólnych zabawach.

Ewelina Święćkowska PM nr 4