Dzień Babci i Dziadka w „Stokrotkach”

Dzień Babci i Dziadka w „Stokrotkach”

Dzień Babci i Dziadka – to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach Dziadkowie obdarowywani są szczególnymi dowodami miłości.

„Wnuczęta Was kochają” to hasło, które towarzyszyło na uroczystości w dniu 23.01.2015 w grupie „Stokrotki” z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Poprzez wiersz, piosenkę i taniec dzieci wyraziły kochanym Babciom i Dziadkom swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Podziękowały za ciepło i dobroć, które otrzymują od nich każdego dnia. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swe role a czcigodni gości ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci obdarowały swoich dziadków własnoręcznie przygotowanymi upominkami, zaprosiły również na słodki poczęstunek.

Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

Jadwiga Pieńczykowska PM nr 4