Program autorski „Zdrowe i wesołe przedszkolaki”

Program autorski "Zdrowe i wesołe przedszkolaki"

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów dziecka oraz jego stosunku do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmowało decyzje. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za nie. Okres przedszkolny sprzyja również kształtowaniu nawyków higienicznych i kulturalnych, które są niezbędne do rozwijania samodzielności, zamiłowania do czystości, dbania o estetyczny wygląd i porządek oraz ogólną kulturę zachowania się. Przyzwyczajenia higieniczno- kulturalne dziecko rozwija przy różnych nadarzających się okazjach w pogodnej i przyjaznej atmosferze.  W placówce przedszkolnej dzieci zdobywają umiejętności posługiwania się przyrządami higienicznymi, przyborami toaletowymi służącymi do utrzymania czystości osobistej i otoczenia. Przyzwyczajają się do prowadzenia higienicznego trybu życia, z którym wiąże się wyrobiony odruch systematycznego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przejścia do umywalni, przy zasiadaniu do stołu przyzwyczajają się do zjadania określonych pokarmów, a także dbania o swoje zdrowie i odczuwają konieczność przebywania na świeżym powietrzu. Prawidłowy rozwój fizyczny dziecka zależy od wielu czynników takich jak: powietrze, słońce, woda, sen, racjonalne odżywianie, prawidłowy rozkład dnia, higiena osobista i otoczenia oraz odpowiednio stosowany ruch. Wiek przedszkolny pozwala utrwalić przyzwyczajenia  i nawyki, które zdecydują o późniejszym stylu życia dziecka.