Słoneczka sprzątają świat!

Słoneczka sprzątają świat!

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Dlatego też od najmłodszych lat wpajamy dzieciom zasady dbania o środowisko, ukazujemy im potęgę i piękno otaczającego świata, uczymy odpowiedzialności wobec siebie i przyrody. Z tego samego też powodu, nasze przedszkole już po raz kolejny włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.

24 kwietnia najstarsze dzieci z grupy „Słoneczka” najpierw wysłuchały pogadanki na temat ekologii, rozmawiały o potrzebie segregacji śmieci, po czym zaopatrzone w rękawice i worki z wielkim zaangażowaniem „sprzątały świat” wokół przedszkola. Celem tej akcji jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci  z naszego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości  społeczeństwa do działań zmierzających do poprawy stanu i ochrony środowiska naturalnego.

Pamiętajmy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy o nią dbać wszyscy!

Anna Filipkowska PM nr 4