„Wszystkie dzieci mówią poprawnie”.

„Wszystkie dzieci mówią poprawnie”.

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka, na zaspokojenie potrzeby akceptacji, poczucie własnej wartości i jego osiągnięcia w nauce. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć oraz na budowanie więzi i kontaktów z rówieśnikami.

Ogromną rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice i najbliższe otoczenie – to oni są jego pierwszymi nauczycielami mowy poprzez wspólne zabawy, czytanie książeczek, ich opowiadanie i śpiewanie piosenek. Istotne znaczenie w zakresie wspomagania i rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem w przedszkolu, gdzie zabawa stanowi dominujący sposób nauki. Jest kluczem do poznawania nowych słów, ćwiczy oddech, głos, słuch i wymowę. Doskonali formy gramatyczne uwzględniając przy tym akcent, melodię i rytm mowy. Poprzez zabawę możemy stymulować rozwój wszystkich funkcji, od których zależy prawidłowy rozwój mowy.
Wyniki badań pedagogicznych dowodzą, że rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany, u wielu dzieci występuje oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój wymowy lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu wdrożono program „ Usuwając bariery w komunikacji, zapobiegasz izolacji” – celem, którego było niesienie pomocy dzieciom z wadami wymowy oraz dbałość o poprawną polszczyznę. W efekcie tych działań przedszkole uzyskało certyfikat „Wszystkie dzieci mówią poprawnie”.