„Mamo, Tato, wolę wodę!”

7

„…sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo mała jak źródełko”

W listopadzie nasze przedszkole wzięło udział w kampanii edukacyjnej na rzecz picia wody „Mamo, tato, wolę wodę!” zainicjowanej przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Ideą programu było promowanie prozdrowotnych i proekologicznych postaw oraz podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka.

Cel kampanii został zrealizowany podczas zajęć dydaktycznych, opracowanych na podstawie programu stworzonego przez specjalistów, m.in. z zakresu żywienia, pedagogów, psychologów, a także fizyka i ekologa.
Podczas zajęć nasi podopieczni zdobywali wiedze na temat wody. Dzieci zapoznały się z zasadami zdrowego odżywiania, poznały właściwości wody, jej pochodzenie i zastosowanie. Uczyły się także piosenki pt.” Mamo, Tato wolę wodę”.
Kampania „Mamo, Tato, wolę wodę!” została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz patronatem merytorycznym przez Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka.