„Czyste powietrze wokół nas”

W okresie 10 – 14 maja w naszym przedszkolu realizowany był program profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Koordynatorem programu była Pani Jadwiga Pieńczykowska, jego adresatami dzieci w wieku 5-6 lat z grup „Słoneczka”, „Krasnoludki” i „Stokrotki” oraz ich rodzice i opiekunowie, zaś odpowiedzialne za realizację – panie Jadwiga Pieńczykowska, Jadwiga Zalewska i Anna Filipkowska.

Nasze działania ukierunkowane były na kształtowanie prozdrowotnych postaw wychowanków wobec zjawiska palenia. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Wykazały dużą wiedzę na temat palenia tytoniu i jego skutków. Stosowane zabawy ruchowe, tematyczne zainspirowały ich wyobraźnię. Efektem były prace plastyczne z hasłami antynikotynowymi oraz zaprojektowane z klocków pochłaniacze dymu papierosowego.
Realizowany program skłonił dwoje rodziców do zerwania z nałogiem tytoniowym, pozostałych z pewnością do refleksji nad swoim postępowaniem.

Jadwiga Pieńczykowska, Anna Filipkowska PM nr 4