„Policjant – nasz przyjaciel”

09 Już od 4 lat na zajęciach grupowych nauczycielki naszego przedszkola realizują program „Bezpieczny przedszkolak” i jednocześnie kładą ogromny nacisk na szczegółowe omawianie z dziećmi tematyki bezpiecznego poruszania się po drogach, zagrożeń i umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, a w szczególności na wytworzenie u dzieci przekonania, że policjantowi można i należy zaufać. {pagebreak] Dzięki temu, dzieci zdobywają obszerną wiedzę i przekonują się, że każdy policjant dba o ich bezpieczeństwo i jest przyjacielem, na którego mogą liczyć w trudnych dla siebie sytuacjach.

Aby przybliżyć jeszcze bardziej ten temat nauczycielki gr. B i 0C przy współpracy jednego z rodziców zorganizowały spotkanie z policjantami na terenie Komendy Powiatowej w Grajewie. Dzieci odbyły bardzo pouczającą rozmowę o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, odgadywały numery alarmowe do straży pożarnej, policji i pogotowia, oglądały akcesoria, które potrzebne są policjantowi w jego codziennej pracy – kajdanki, pałki, kamizelka kuloodporna, pistolet gazowy. Miały okazję z bliska przyjrzeć się pojazdom policyjnym, obserwować pokaz umiejętności psa patrolowo – tropiącego. Dużą atrakcją wycieczki okazał się pokaz sposobu zdejmowania odcisków palców z udziałem przedszkolaków, jak również gościnny pobyt w areszcie. Przed wyjściem z budynku komendy umęczone, aczkolwiek bardzo szczęśliwe dzieci zapowiedziały swoją wizytę za rok.
Ulicami Grajewa bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy do przedszkola, by omówić i podsumować wycieczkę, a także przedstawić ją w sposób plastyczny, na rysunku. Mamy nadzieję, że cele wycieczki zostały osiągnięte, a dzień ten był pełen wrażeń i długo pozostanie w dziecięcej pamięci.
Bardzo dziękujemy tatusiowi Mateuszka Szymanowskiego z grupy B za zorganizowanie nam tak wspaniałej wycieczki, natomiast wszystkim pracownikom Powiatowej Komendy Policji za umożliwienie dzieciom wejścia na teren komendy, bardzo ciekawy przekaz informacji oraz za życzliwą i serdeczną atmosferę, która towarzyszyła nam podczas całej wycieczki


Anna Filipkowska PM nr 4